Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

При замислянето на даден проект, ние можем да помогнем за превръщането на плановете в действителност чрез гарантиране на плавния ход на процесите, безопасността на строителните обекти и надеждността на влаганите материали.

Строителство: Позволете на SGS да Ви помогне да изградите още по-успешен бизнес.

Малко са отраслите, които са по-сложни и с повече конкуренция от строителството.  Независимо дали се занимавате със строителство на сгради, инфраструктура или и двете, Вие ще отбележите, че изпълнението на мащабно строителство е сбор от много по-малки проекти, което само по себе си е постигане на мултитаскинг.

Планиране

Ефективното планиране е съществен елемент от процеса на текущо управление на проекти. Въздействието на дадена работа върху околната среда, нейното планиране, бюджетиране, безопасност на строителния обект, наличност и доставка на качествени материали, персонал, логистика, както и неудобства за широката общественост, съответствие с местните и международните стандарти – всичко това и безброй други обстоятелства трябва да се имат предвид.

Изслушване и създаване на решения, базирани на доказали се решения

Разбирането на Вашите нужди в бизнеса и проектите е от съществено значение за SGS, за да можем да определим как най-добре да добавим стойност към Вашите строителни проекти. Благодарение на нашия дългогодишен опит и широки познания в областта на строителството, и свързания с него инженеринг, ние предлагаме широка гама от услуги по осигуряване на цялостни решения за Вашите проекти в срок, в бюджетните рамки, при съблюдаване на безопасността и в съответствие с Вашите изисквания. Вие можете да използвате нашите услуги поотделно, или за да усъвършенствате съществуващите си процедури. Както обаче ще установите, често може да се окаже по-рентабилно изцяло да превъзложите определени услуги.

Участие от началото на жизнения цикъл на проекта

Ние можем да Ви помогнем още от самото начало на Вашия проект. SGS може да извършва проучвания за приложимост на строителството и оценка и управление на риска. Възползвайте се от нашите геотехнически и екологични услуги преди началото на строителството.

Сигурни ли сте в материалите, които използвате?

Ние предлагаме също и набор от услуги, които се занимават единствено със строителните материали – химическо и физическо изпитване на издържливостта и сертификация на материалите. Ако например даден продукт е обозначен като отговарящ на определени стандарти, как можете да сте сигурни, че това наистина е така? Ние можем да Ви кажем.

Знаете ли къде се намират Вашите активи?

Нищо не свършва до тук.  Друг набор от строителни услуги е свързан с оборудването, инструментите и машините, които използвате на строителния обект. Ние използваме системата за управление AHEAD, за да Ви помогнем да проследявате машини и други активи. Освен това, ако продавате или купувате машини, ние можем да сертифицираме нови и употребявани продукти – от пневматични чукове до самосвали.

Глобалните поръчки изискват глобално управление на веригите на доставка
Вие можете да се доверите на SGS за услуги по управление на веригата на доставка за проверка на доставчиците и материалите при източника.

Съдействие през пълния жизнен цикъл на проекта

SGS може дори да поеме управлението на всички Ваши предприятия, задължения по управление на отпадъците и инспекции – чак до сертифицираните енергийни одити – непосредствено след приключване на строителството на Вашата сграда или инфраструктура.

Свържете се с нас сега, за да научите повече за нашите услуги в областта на строителството.