Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Нашите цялостни услуги за управление на отпадъците включват услуги за преработване на отпадъци за опасни промишлени отпадъчни продукти. Обадете се на нашия опитен екип сега за план, който да прилегне на Вашия бзинес.

Съхранението, боравенето и транспортирането на опасни химикали и опасни стоки е обект на стриктно спазване на законодателството. Защо да поемате ненужен риск? Нашият опитен и квалифициран екип може да Ви предостави най-новите съвети за техники за контрол на управлението и логистиката на отпадъци, които са изгодни и безопасни за околната среда.

Ние обработваме широка гама от материали със строго контролирани системи, за да отговорим на екологичните стандарти. Нашите решения за изгодно и ефективно използване на всички Ваши ресурси включват преработване на отпадъците. Ние проучваме начини за намаляването на количеството отпадъци, обработката им, за да ги направим по-устойчиви за опаковане и дългосрочното им съхранение при необходимост. След това ние можем повторно да опаковаме Вашите отпадъци и да преработим Вашите контейнери за повторна употреба.

За тези материали, които не са използваеми, ние изследваме възможности за незабавно екологично съхранение или изхвърляне на отпадъците. Нашите техници са лицензирани, за да събират, транспортират и третират опасни отпадъци, като ние можем и да Ви издадем сертификат, че Вашето управление на отпадъците отговаря на най-строгите екологични стандарти.

Покажете Вашата съпричастност към ефективна защита на околната среда и се обадете на нашите екипи днес, за да получите решение за преработване на отпадъците.