Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Гарантирането на надеждността на вашите операции за химическо производство е от ключово значение за успеха на вашия бизнес.

В SGS сме разработили набор от услуги, за да ви помогнем да гарантирате, че вашият производствен обект се наблюдава правилно, за да се избегне всякакъв риск за производството. Повечето рискове са свързани със земята, водата под нея и отпадните емисии.

Нашите услуги включват:

  • Геотехнически услуги
  • Аналитични услуги
  • Семплиране на почва и утаечни слоеве
  • Услуги по управление на отпадъците
  • Изчисление на коефициент за емисии
  • Изследвания на замърсени почви

SGS предлага глобална мрежа от специалисти, за да ви предостави сигурността, от която се нуждаете, за да знаете, че вашите химически операции протичат така, както вие желаете, и че производството ви не е подложено на риск.