Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

В днешната икономическа ситуация, регулаторните изисквания към затварянето на промишлени обекти стават все по-строги.

Обектите за химическо производство подлежат на особено строг надзор от страна на властите.

SGS е разработила широка гама от услуги, за да гарантира, че затварянето на вашия обект за химическо производство е добре планирано и осъществено. Ние предлагаме:

  • Геотехнически услуги
  • Аналитични услуги
  • Съхраняване на данни
  • Планиране и мониторинг на затваряне
  • Хидрогеоложки услуги
  • Семплиране на почва и утаечни слоеве
  • Услуги по управление на отпадъците 
  • Управление на почви от изкопна дейност
  • Изследвания на замърсени почви

Нашата глобална мрежа от специалисти може да окаже подкрепа във всички аспекти на затварянето на вашия обект за химическо производство, където и да се намирате по света. Разберете как можем да ви помогнем.