Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Пластмасите са част от нашето ежедневие, играят основна роля в промишлеността и сега представляват значителна част от всяка икономика.

Почти за всеки бизнес може да се предположи, че използва пластмаси в известни количества. SGS предлага спектър от услуги за групи производители, търговци и крайни потребители на полимери, за да подпомага иновациите, нормативното съответствие и тестване на производствени показатели. Нашето портфолио включва:

  • Мониторинг на качеството
  • Изпитване за нормативни цели като REACH (Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали) и одобрение по RoHS (Ограничаване на използването на някои вредни вещества).
  • Физично изпитване на експлоатационни характеристики
  • Серия от тестове на околна среда

SGS е водещата марка на световно равнище в много от тези сфери, признат като новатор, надежден партньор и единственият най-голям доставчик на тези услуги. Полимерите постоянно се развиват и броят на приложенията, в които те участват, се разраства в прогресия. С развитие на всеки нов продукт или приложение се изисква нова регламентация и изпитване на производствените показатели. SGS предлага най-авторитетните и иновационни услуги в този аспект на различните участници във веригата на доставка.