Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение е ориентирано към извършването на одит на веригите на доставка на фармацевтични продукти, от производителите на суровини до производството на насипния продукт, и следва изискванията на ICH Q7A Добри производствени практики за активни фармацевтични съставки (API).

Нормативните изисквания за производство на лекарствени продукти в съответствие с ДПП са залегнали в законите и директивите на САЩ, ЕС, Канада и Япония. Част от тези указания за ДПП е задължителното обучение на целия персонал (включително на техническия, на персонала по поддръжката и на този по почистването, както и на всички други, чиито дейности могат да повлияят върху качеството на продукта), който изпълнява задълженията си (например производство, обработка, опаковане или съхранение на лекарствени продукти) в производствените участъци и контролните лаборатории.

Всички служители и подизпълнители трябва да получават непрекъснато основно обучение по теория и практика на ДПП.

След приключване на обучението, Вие ще:

  • Разбирате изискванията за ДПП за фармацевтични продукти с активни вещества
  • Помагате на всяко лице, включено в ДПП да разбере своя принос в рамките на ДПП вътре в организацията
  • Обяснявате как различните отдели функционират заедно по отношение на планирането на качеството, безопасността и ефективността на фармацевтичните продукти, разбирани като междуфункционална отговорност.
  • Разбирате основанието за спазването им и за развиване на положително отношение към правилата на ДПП

Свържете се с вашия експерт от SGS още сега, за да научите повече за обучението за одитори по добри производствени практики.