Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Активните фармацевтични съставки (АФС) са в сърцевината на съвременната медицина и образуват основата за голяма част от ефикасните и новаторски лечения, които се прилагат или са в процес на разработка.

АФС се регулират от най-строгите и взискателни закони. Съответствието с тези ограничения и с най-добрите промишлени, клинични и производствени практики е абсолютно необходимо за всеки участник във веригата на доставка на фармацевтични продукти. Контрол върху качеството, клинични изпитания и оценка на употребата са ключовите параметри, които различните носители на интереси разглеждат.

SGS предлага широко портфолио от услуги, които отговарят на потребностите на производителите, дистрибуторите, купувачите, здравните специалисти и регулаторните органи във фармацевтичния сектор. Нашите услуги обхващат:

  • Добри производствени практики (ДПП)  
  • Текуща добра произвоствена практика (тДПП) в аналитичната химия – QC разрешение
  • Контрол на състоянието на околната среда при фармацевтичното производство
  • Оптимитизиране и валидиране на разработката на методи
  • Микробиологично тестване
  • Анализ на частици
  • Изследвания за стабилност
  • Валидиране на водни системи

Марката на SGS, годините на опит и надеждните, устойчиви системи и процеси ви дават увереността, която ви е нужна при работата в този силно регулиран сектор. Научете повече за това как можем да помогнем на Вашия бизнес.