Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Фармацевтичните продукти са крайъгълният камък на основите на модерния живот.

Бързото увеличаване на продължителността на живот и спадът в смъртността при инфекциозни и хронични заболявания може да се дължи на нововъведението и разпространението на съвременни фармацевтични продукти. Наложената върху фармацевтичната промишленост степен на регулиране е най-добрата като производителите и крайните потребители изискват пълна сигурност по отношение на данните за фармацевтичните продукти.

SGS предлага богат избор от услуги за фармацевтичния сектор, като се започне от тези, използвани по време на разработката и клиничните изпитвания и се стигне до контрола на качеството при опаковане и съхранение. Интегритетът, професионализма и компетентността са абсолютно необходими, когато човек се занимава с фармацевтични материал. SGS е единственият доставчик на услуги, който може да проследи даден продукт по време на целия път от разработката, през производството, разпространението и съхранението до крайната употреба.

SGS е Вашият партньор по избор, който ще Ви помогне при управлението на риска, проследяването на веригата за доставки и осигуряването на съответствие с разпоредбите на всеки етап. Разберете как можем да Ви помогнем.