Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Малките обеми чисти химикали са основните компоненти в много отрасли, вариращи от хранително-вкусовата промишленост до автомобилостроенето и от електрониката до фармацевтичната промишленост.

Крайните потребители постоянно изискват все по-високи стандарти на ефективност от чистите химикали, а същите тези химикали трябва да съответстват на още по-строгите разпоредби за околната среда и качеството.

Ние ви предлагаме услуги за мониторинг и верификация на количеството, качеството и ефективността за всички видове катализатори, реактиви и добавки. Ние предоставяме на производители, търговци и дистрибутори набор от програми и инструменти за проверка, наблюдение и отчитана на качеството и количеството на продуктите по цялата ценностна верига.