Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Насипни промишлени химикали от основните конструктивни блокове на много отрасли, включително строителство, фармацевтична промишленост, химически влакна и пакетиране.

Производството, транспортирането, съхранението и боравенето с тези основни за процеса на обработка материали станаха наистина глобални, все по-специализирани и с голям обхват.

Търговията с насипни стоки за процеса на обработка може да бъде много печеливша, но има и рискове, както и необходимост тя да се управлява ефективно. С глобализацията на търговията, рискът от замърсяване, влошаване и загуба на продуктите се увеличи и затова ефективното управление на логистиката е от решаващо значение за търговците в тази сфера.

SGS предоставя пълна гама от услуги за промишлената химия - от измерване през изпитване на качеството до оценка на съхранението и обработката, като отговаря на потребностите за качествен контрол, измерване на материалите, проследимост и съответствие.