Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS може да извърши изпитване за широка гама остатъчни количества пестициди в храни за да ви гарантира спазване на максималните нива за остатъчни количества (MRL) установени в много страни.

За да бъдат защитени потребителите, остатъчните количества пестициди са под стриктен юридически контрол по целия свят. За да сте сигурни, че вашите продукти съответстват на международните нормативи, нашите услуги по анализ за остатъчни количества пестициди предлагат жизненоважен инструмент за идентификация и контрол на остатъчните количества от пестициди.

Добре известно е, че прекомерната употреба на пестициди може да доведе до проникването на опасни нива на вредни химикали в хранителната верига. Пресни плодове и зеленчуци се консумират в големи количества и именно тази прясна продукция е най-чувствителна към остатъчните количества пестициди.

С употребата на техниките на течностната и газовата хроматография ние можем да изпитаме няколкостотин остатъци от пестициди, включително:

 • Фунгициди
 • Хербициди
 • Инсектициди
 • Молускициди
 • Родентициди

С нарастващия брой на остатъчни количества пестициди контролирани понастоящем вие може да ни се доверите, че ще останете в крак с най-последните нормативни разпоредби. Ние разполагаме с международна мрежа от лаборатории, в които разработваме най-добрите практики за изпитване на селскостопански химикали. За да гарантираме, че вашите продукти отговарят на нормативните стандарти, нашите опитни техници изпитват за излагане на пестициди следните типове храни:

 • Напитки
 • Зърно
 • Брашно
 • Бобови култури
 • Млечни продукти
 • Риба
 • Плодове
 • Месо
 • Зеленчуци

Свържете се със SGS, за да научите повече за изпитване за остатъчни количества пестициди и как това може да ви помогне за да спазят вашите продукти нормативните изисквания.