Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Спазвайте стандартите за безопасност на храните чрез сертифициране по ISO 22000:2018, извършено от SGS.

Сертифицирането по ISO 22000:2018 обхваща всички процеси в хранителната верига, които влияят върху безопасността на крайния продукт. Стандартът определя изискванията за цялостни системи за управление на безопасността на храните, както и за внедряване на елементите на добрите производствени практики (ДПП) и анализа на риска по отношение на критичните за овладяването му точки (НАССР).

Стандартът ISO 22000:2018 представлява единичен стандарт за безопасност на храните, който хармонизира различните национални стандарти в един лесен за разбиране набор от изисквания, които са лесни за прилагане и са признати в цял свят. Този международно признат стандарт за безопасност на храните може да се използва от всички организации във веригата на доставка на хранителни продукти – от селско стопанство до услугите, обработката, транспортирането и съхранението на хранителните продукти – от пакетирането до продажбата на дребно.

Нашата услуга за сертифициране по ISO 22000:2018 ви помага да демонстрирате вашия ангажимент за безопасност на храните. Независимо дали вече притежавате сертификат по ISO 22000 и желаете да преминете към новия сертификат, или сте нови в областта на сертифицирането и искате да разберете ползите за вашия бизнес, можем да ви помогнем с всичко – от одити до внедряване и обучение.

Защо да изберете сертифициране по ISO 22000:2018 от SGS?

Нашите опитни, обучени и компетентни одитори ще оценят вашата организация спрямо изискванията на системата за управление на безопасността на храните по ISO 22000:2018. Получаването на сертификат по ISO 22000:2018 помага на вашата организация:

 • Да потвърди ангажимента на вашата организация към безопасността на храните 
 • По-лесно да продавате продуктите си по веригата на доставка на хранителните продукти
 • Да подобрите конкурентната си позиция, като демонстрирате спазването на стандартите за безопасност на храните
 • Да контролирате и намалите рисковете за безопасността на храните

Стандартът ISO 22000:2018: какво е новото?

Актуализацията до ISO 22000:2018 беше публикувана на 19 юни 2018 г. и внесе редица значителни промени. Сред тях са:

 • По-проста интеграция: привеждане в съответствие с конвенцията за Структура от по-високо ниво (HLS), необходима за всички нови или изменени стандарти, позволява по-голяма интеграция между различните ISO стандарти. Това значително улеснява добавянето на ISO 22000:2018 към съществуваща система за управление, базирана на ISO
 • По-лесно разбиране: беше извършен пълен преглед на изискванията на стандарта, като се даде допълнителна яснота чрез предефиниране на понятия като PRP и oPRP, за да се даде възможност за по-лесно разбиране и прилагане 
 • По-добро съответствие с Кодекса HACCP: за да се гарантира, че прилагането следва методологията на Кодекса, сега изискванията следват отблизо стъпките на Кодекса, така че разработката на HACCP вече е внедрена в стандарта
 • Опростено прилагане: специфичната документирана информация, определена в стандарта, ви позволява да създадете набор от документи, които да отговарят на ISO 22000:2018
 • Разясняване на PDCA: ISO 22000:2018 разяснява прилагането на цикъла PDCA (планиране-изпълнение-проверка-действие), така че организациите да могат да гарантират, че процесите са адекватно финансирани и управлявани и че се предприемат възможности за подобрение. Редакцията приема два взаимосвързани цикъла на планиране-изпълнение-проверка-действие (PDCA), системата за управление на безопасността на храните и PDCA за производство на продукти/предоставяне на услуги, базирани на принципите на Кодекса HACCP
 • Нов подход към риска: традиционно стандартът разглежда само риска, който продуктът представлява за крайния потребител, като се прилагат принципите на Кодекса HACCP. В новата редакция Кодексът HACCP все още се изисква, но той ще бъде допълнен от организационно разглеждане на риска
 • Опростена структура на клаузите: актуализацията позволява по-линеен подход при реализацията, тъй като следва поетапен процес

Кога трябва да осъществите прехода?

Срокът на ISO 22000:2005 изтича през юни 2021 г. За да останете сертифицирани по стандарта, е необходимо да извършите прехода към ISO 22000:2018 преди 29 юни 2021 г.

Надеждна услуга по ISO 22000:2018 от водещ световен доставчик на услуги

Като световен лидер в областта на услугите по сертифициране, тестване, проверка и верификация, ние ви предлагаме ненадминат опит и експертни познания в областта на изискванията на ISO 22000. Нашето глобално присъствие и хармонизиран подход ви дават достъп до най-голямата независима одиторска мрежа в света.

Свържете се с нас още днес, за да обсъдим вашите изисквания за ISO 22000:2018.