Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите по анализ за замърсяване на храните на SGS ви помагат да поддържате качеството и да спазвате нормативните стандарти, свързани със здравето, безопасността и опазването на околната среда.

Посредством сложни тестове на хранителни остатъци, ние можем да ви помогнем да сведете до минимум риска от несъответствие във връзка с вашите сурови съставки, полуфабрикати и крайни продукти. Нашата глобална мрежа от изследователи на храни и лаборатории гарантира, че ние притежаваме експертен опит и познания във всички основни сегменти от хранителната верига и местно присъствие, където и да се намирате.

Можете да ни се доверите ще се отнася до все по-сложната смесица от местно и национално законодателство и доброволни споразумения, регулиращи разрешените количества от забранени субстанции в хранителните продукти. Освен това, ние откриваме и установяваме болести, пренасяни чрез храните, както и химични, микробиологични или физични хранителни рискове, за да намалим тяхното наличие и да гарантираме, че вашите продукти отговарят на съответните предписания.

Нашите услуги за тестване за замърсители покриват широка гама от забранени субстанции, включително:

  • Диоксини
  • Хранителни алергени
  • Радиоактивно замърсяване на храни
  • Генетично модифицирани организми (ГМО)
  • Микотоксини
  • Остатъчни количества пестициди
  • Полихлоридни бифенили (ПХБ)
  • Идентификация на видове
  • Остатъци от ветеринарни лекарства

Свържете се с SGS сега, за да научите как можем да ви помогнем да изпълните нормативните изисквания.