Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

В последно време производството, доставките и продажбите на витамини и хранителни добавки в цял свят се подлагат на все по-внимателно разглеждане от страна на медии, правителствени органи и групи по защита на потребителите. Някогашният сравнително малък, по-скоро неофициален сектор, се превръща в процъфтяващ бизнес с оборот от няколко милиарда годишно. Една от последиците от този растеж е по-строгият надзор и по-строгите разпоредби в интересите на общественото здраве.

Националната, международната и индивидуалната отговорност повишава осведомеността за нуждата от независими, обективни и надеждни данни по протежението на веригата на доставките, за да се гарантира целостта на продукта. SGS ви предоставя набор от инструменти за доставка и анализ, които ви позволяват да съберете много подробни данни. Ние също така работим заедно с вас, за да подобрим управлението на риска и да изградим съответствие с всяка форма на ангажираност.

В допълнение към услугите за подпомагане на сертифицирането по ISO 2200 за системи за управление на безопасността на хранителните продукти, ние предоставяме:

  • Одити за фармацевтичната промишленост за добри производствени практики (ДПП)
  • Тестване за съдържание на хранителни вещества и витамини
  • Микробиологично тестване и химичен анализ на храните
  • Прегледи на обозначения на храни и анализ на хранителни вещества
  • Физическо и органолептично тестване
  • Услуги за тестване за остатъчни количества пестициди, алергени и замърсители

В сектора на хранителните добавки общественото доверие към целостта на веригата на доставките е изключително важно. SGS предоставя на производителите и търговците инструменти, с помощта на които те могат да изградят необходимото ниво на доверие и да го наблюдават постоянно.

SGS е доверен партньор на водещите фирми в сектора на витамините и здравословните добавки и притежава доказан опит в наблюдението на веригата на доставки и при иновациите в сферата на управлението на данни. Научете повече за това как можем да помогнем на вашия бизнес.