Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Индустрията за химикали за домакинството, е предмет на щателно проучване и контрол през последните 30 години.

Нарастващата всеобща загриженост за околната среда и общественото здраве, означава по-сериозен натиск върху производителите и търговците да насочат повече усилия в минимизирането на вредните ефекти за околната среда, както и намаляване на вредните ефекти от опаковките при преработката на отпадъци. Засилва се също и натиска да се съблюдават нормите за безопасност при уязвимите групи от потребители, каквито са децата.

Производителите и търговците на химикали за домакинството, продължават да се изправят не само срещу регулаторен контрол, но и да работят в променяща се среда, в която потребителите изискват по-точна информация и етикетиране, по-добро обозначаване и опаковки на продуктите.

SGS предлага пълна гама услуги по мониторинг на снабдителни вериги, проверка и изпитване, за да помогнем на нашите партньори да отговорят ефективно и на цената на минимален компромис с търговския процес, на тези потребности. Можем също да Ви помогнем да приложите ефективно, във времеви план, управление на риска, чрез мониторинг на качеството и развитието на продукта.

Химикалите за домакинствата са регулирани във висока степен, сложни продукти, които се предлагат на все по-конкурентен и скептичен пазар. SGS е доверен партньор, тъй като може да гарантира надеждността на продукта, спомагайки за постигане на законосъобразност и съответствие на продукта със съответните изисквания.