Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите за химически анализ на SGS гарантират безопасността на продуктите и съответствие с регулациите на потенциално вредни остатъци свързани с пестициди, биоциди, изкуствени торове и лекарства за хора и животни.

Нашите лаборатории по света непрекъснато обновяват своето оборудване, техники и знания за оптимизиране на своите методи за анализ в много различни матрици. Ние изпълняваме вашите проекти за остатъци за развитие на продукти в съответствие с принципите на добрата лабораторна практика (GLP).

Гама от услуги

 • Течностна хроматография с тандемна масова спектрометрия (LC/MS/MS), високоефективна течностна хроматография (HPCL, с ултравиолетова - UV или флуоресцентна детекция), процедура за превключване на колоните, дериватизация след колоните
 • Газова хроматография/масов серективен детектор (GC/MSD) с различни опции за инжектиране (с разделяне/без разделяне, върху колона, голям обем, челно пространство, крио инжектиране) и йонизационни възможности (електронна йонизация – EI, химическа йонизация – CI), газова хроматография – детектор на улавяне на електрони (GC-ECD), газова хроматография – пламъчна фотометрична детекция (GC-FPD)
 • Йонна хроматография (IC), атомна абсорбционна спектрометрия (AAS), индуктивно свързана плазмена (ICP) спектрометрия
 • Хроматография с гел инфилтрация (GPC), ускорена екстракция с разтворители (ASE)
 • Имунологичен анализ

Видове изследвания

 • Разработване и валидиране на метод
 • Независимо лабораторно валидиране
 • Определяне на остатъци във всички матрици (напр. растения, технологични продукти, почва, вода, въздух, животински матрици, телесни течности, потребителски стоки)
 • Придружаваща аналитика, екотоксикология
 • Изследване на стабилността при съхранение
 • Определяне на съдържание
 • 5-партидни анализи
 • Изследване на равностойност на продукт
 • Анализ на малки съставки и замърсители

Свържете се със SGS сега, за да откриете как нашите аналитични химически услуги могат да ви помогнат за да постигнете съответствие с регулациите за здраве и безопасност.