Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Изследванията за въздействие върху околната среда на SGS ви помагат да тествате и запишете поведението на вашите пестициди и други селскостопански химикали в контролирано поле и лабораторни условия.

Нашите изследвания на околната среда при това осигуряват независимите данни, от които се нуждаете за да извършите фина настройка на вашия продукт(и), според необходимостта и улесняват процеса на регистрация.

Ние можем да ръководим изследване за въздействие върху околната среда от проектирането до изпълнението, като действаме като ръководител на изследването или главен изследовател. Ние изпълняваме всяко изследване при спазване на добрата лабораторна практика (GLP) съгласно указанията издадени от Европейския съюз (ЕС) през 1999 г., Асоциацията за токсикология на околната среда и химия (SETAC) през 1995 г. и/или Агенцията за защита на околната среда (EPA). В допълнение, когато се разглеждат регламентите в САЩ и Европа, ние можем да проведем изследване по заявка според вашите изисквания.

Нашата глобална мрежа означава, че ние можем да проведем полеви изследвания в различни географски и климатични условия. Ние извършваме изследвания на:

  • Полево излужване, отичане и дрениране
  • Мониторинг на подпочвените/повърхностните води
  • Разпиляване/натрупване на почва

Свържете се със SGS сега, за да откриете как нашите изследвания за въздействие върху околната следа могат да ви помогнат да изпълните вашия процес на регистрация.