Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

На глобалния пазар, където иновациите и разпоредбите вървят заедно за промишлеността, установяването на съответствието и метриката на производителността на е огромно предизвикателство.

Гаранцията, че крайните продукти са безопасни, с подходящо качество и напълно съвместими с разпоредбите на вашите целеви пазари, става все по-важна и комплексна задача.

Ние предлагаме широко портфолио от услуги за химическата промишленост и свързаните с нея отрасли, като на участниците във веригата за доставки осигуряваме подробна информация на всеки етап, за да улесним търговията. Нашите услуги за крайни продукти включват:

  • Химикали за потребление
  • Агрохимикали
  • Пластмаси и синтетични влакна
  • Фармацевтични продукти
  • Промишлени химикали

Когато трябва да сте сигурни, когато властите трябва да са сигурни и когато вашите купувачи трябва да са сигурни - можете да разчитате на нас, за да ви дадем тази сигурност.