Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Производството на пластмаси се основава на комбиниране на мономери или, все повече, на преполимери или прекурсори на полимери.

Мономерите са органични молекули, които образуват синтетични полимери, като винилов хлорид, който се използва за производство на полимерен поливинилхлорид (PVC). Преполимерите са мономер или система от мономери, върху която е въздействано до състояние на междинно молекулярно тегло.

Отраслите, които използват мономери и преполимери като базови продукти или отраслите, които ги произвеждат, трябва да са сигурни, че техните продукти отговарят както на изискванията на изискванията на клиентите, така и на стандартите за качество. Освен поддържане на качеството на продуктите, от съществено значение е осигуряването на безопасност, надеждност, устойчивост и сигурност на веригите за доставка.

Нашите услуги ви осигуряват достъп до широк спектър от глобални знания и опит относно подбора на суровини от мономери и преполимери (или прекурсори на полимери) и начини за гарантиране на тяхното качество и непрекъснатост на веригата за доставка. Разберете как можем да ви помогнем.