Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Понастоящем, химическото производство и логистика включва комплексна мрежа от взаимносвързани участници.

Чрез стойностната верига е от съществено значение да се гарантира качеството и целостта на продуктите, както и безопасността, сигурността, устойчивостта и надеждността на веригите за доставка.

Производителите на крайни продукти (собственици на търговски марки), международните стандарти и законовите изисквания налагат стриктна рамка върху химическото производство и логистика. SGS осигурява услуги, за да ви помогне да отговорите на строгите изисквания на този комплексен отрасъл и на различните негови фактори.. Нашите услуги за секторите на химическо производство и логистика включват инспекции, вземане на проби, лабораторен анализ и мониторинг, както и услуги за измерване и калибриране.

Със SGS в ролята на партньор, вие получавате достъп до богата база от глобални знания и опит в химическата промишленост. Научете как можем да ви помогнем във вашите операции.