Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Киселините и основите са основополагащите компоненти на химическата промишленост. Те намират широко приложение, в това число в производството на багрилни вещества и оцветители, изкуствени влакна, пластмаси, сапуни и експлозиви (киселини), сапуни, хартия, при обработката на тъкани, стъкло и във фотографията (основи).

Отраслите, които използват киселини и основи като основни продукти, или отраслите, които ги произвеждат, трябва да са сигурни, че тяхното качество отговаря както на изискванията на стандартите, така и на изискванията на клиентите. Освен гарантиране на качеството на продуктите, обаче, от съществено значение е осигуряването на надеждност, безопасност, устойчивост и сигурност на веригите за доставка.

SGS предлага услуги, вариращи от инспекции и вземане на проби до услуги за цялостен лабораторен анализ и мониторинг, както и съдействие при измерване и калибриране. Със SGS в ролята на партньор, вие получавате достъп до богат отраслов опит в различни сфери и глобални знания за химически суровини и начини за гарантиране на качество на продуктите и непрекъснатост на веригата за доставка. Разберете как можем да Ви помогнем.