Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

С все по-нарастващата употреба на химически вещества в потребителските стоки, заплахите за здравето, особено при продуктите за деца, са постоянно във фокуса на вниманието на отрасъла.

Химическа промишленост: услуги от SGS за компании, произвеждащи промишлени химикали.

От пестицидите и нефтохимическите продукти до направените от тях парфюми и бои, химикалите и продуктите от тях са навсякъде.  Ето защо химическата промишленост е такъв голям бизнес, в центъра на съвременната световна икономика.  В най-основния ѝ вид ние разглеждаме химическата промишленост като превръщане на суровини като нефт, природен газ, въздух, вода, метали и нерудни изкопаеми в буквално десетки хиляди крайни продукти.

Няма нужда да се споменава, че химическата промишленост е също и много сложна, изпълнена със сложно оборудване и понякога затруднена и опасна логистика.

В SGS ние предлагаме пълна гама от услуги на  на своите партньори в химическата промишленост. Като водеща световна фирма за изпитване, сертификация, верификация и инспекции, ние разполагаме с експертните умения, опита и глобалния обхват да Ви съдействаме при покриването на националните и международни стандарти. Ние можем да Ви помогнем да обучите Вашите служители, така че да бъдат по-мотивирани, продуктивни и уверени в своята кариера. А ако имате нужда от допълнителен персонал за даден проект, ние разполагаме с банка от хора – от опитни оператори до квалифицирани учени, които са готови да Ви помогнат.

Някои от нашите услуги включват по-специално услуги по суровините и такива по крайните продукти (като агрохимикали, потребителски химикали, пластмаси и синтетични влакна, каучук и естествени влакна, фармацевтични продукти и промишлени химикали).

Наред със съвместната работа по изпитване, инспекция, верификация и сертификация на конкретни химически продукти, ние можем да помогнем на Вашия бизнес да се развива нормално, рентабилно и ефективно чрез услуги по управление на целостта на активите, програми за изучаване на икономически методи за оптимизация (LEAN), услуги за целия жизнен цикъл на проекта и техническа подкрепа.

Някои от най-големите и успешни световни химически компании вече са поверили на SGS осигуряването на услугите, от които имат нужда, за да продължат да бъдат иновативни, устойчиви, ефективни и конкурентоспособни.

Много от нашите услуги са предназначени да подобрят Вашите съществуващи процеси и процедури. Моля свържете се с нас днес, за да