Как Вашата Организация Може Да Се Справи С Предизвикателствата На Кризата COVID-19?

Смекчете въздействието от COVID 19 с помощта на SGS.

Ние предлагаме богат набор от решения за опазване на околната среда, здравето и безопасността, за да помогнем на вашия бизнес да отговори на предизвикателствата, свързани с епидемията COVID-19 по най-бързия начин. От реакция при извънредни ситуации до ежедневно почистване, проверка на извършената дезинфекция и контрол върху благосъстоянието на служителите, нашата мрежа от експерти може да гарантира, че вашата организация е готова да преживее кризата и бизнесът ви ще продължи да постига по-нататъшен успех.

За повече информация относно нашите решения за управление на риска, свързан с COVID-19 и непрекъсваемост на бизнеса, свържете се с нашите експерти.

Откриване на огнища на заразата

 • Активиране на аварийни планове
 • Комитет за управление на кризисни ситуации
 • Установяване на комуникационни канали (вътрешни и външни)
 • Първоначален мониторинг на патогени и определяне на базова линия

Работа в условията на криза

 • Телефонна линия за реакция в аварийни ситуации (24/7)
 • Психосоциална подкрепа
 • Безопасни работни условия и ЛПС (проверка и съвети)
 • Дезинфекция на работното място
 • Дистанционни проверки
 • Мониторинг на параметрите в работната среда и оценка на работното място
 • Управление на опасни отпадъци

Възобновяване на бизнеса

 • Проверка на дейностите по почистване и дезинфекция
 • Психосоциална подкрепа
 • Планиране за възобновяване на бизнеса и консултации за ефективност на процесите
 • Комуникация относно риска

Открийте нашите решения за управление на риска и непрекъсваемост на бизнеса

Реакция В Извънредни Ситуации

Чрез експертната ни мрежа ние можем да ви предложим денонощна подкрепа за канализиране на комуникацията и управление на потенциални проблеми, свързани с огнището на зараза, както и бързо мобилизиране на необходимите ресурси.

Комуникация По Отношение На Риска

Проактивна вътрешна и външна комуникация за обезпечаване на бизнеса чрез осигуряване на безопасно работно място и процедури, пригодени към променливото натоварване, вашите служители, клиенти и подизпълнители.

Одит И Проверка На Процесите По Почистване И Дезинфекция

Колко е чисто след почистването? Подходящи ли са продуктите за дезинфекция, които използвате? Изпълняват ли се правилно установените процедури? SGS ще гарантира, че вашите дейности  отговарят на специфичните изисквания за справяне с тази криза.

Психологическа Оценка И Благосъстояние На Служителите

Работата от вкъщи може да бъде изолираща и е предизвикателство за всяка организация. Ще ви покажем как да поддържате мотивацията на служителите, за да се оправдаят очакванията ви и ще ви помогнем с ергономията в условията на работа от вкъщи.

SGS Digicomply

SGS се присъединява към световните експерти по изкуствен интелект, които предоставят своите технологии за машинно само-обучение, анализатори на данни и продуктови екипи, за да помогне в битката срещу COVID-19. SGS Digicomply се използва за активно наблюдение на големия обем от законодателна и научна информация, генерирана от различни индустрии. Тази информация може да послужи за извличането на полезни изводи, на базата на които бизнесът да предприеме бъдещи действия.

В момента сме в процес на разработване на SGS Digicomply като безплатно решение за медицинската изследователска общност, което да обхваща теми, свързани с:

 • Предаване, инкубационен период и екологична устойчивост на вируса
 • Рискови фактори
 • Генетика, произход и еволюция на вируса
 • Ваксини и лекарства
 • Нефармацевтични интервенции
 • Диагностика и наблюдение
 • Медицински грижи
 • Етични и социални въпроси
 • Обмен на информация и междусекторно сътрудничество

Защо да изберете SGS?

Като световен лидер в инспекциите, сертификацията, анализите и верификацията SGS е стандарт за качество и почтеност. Нашите решения за опазване на околната среда, здравето и безопасността включват:

 • Оценка качеството на въздуха в работните помещения и експозицията
 • На персонала, включително мониторинг в реално време
 • Наблюдение и анализ на работна среда в индустриални предприятия
 • Дистанционни инспекции и одити
 • Оценка на ОВК и филтриращи системи
 • Планове за извънредни ситуации
 • Управление на биологични и опасни отпадъци
 • Обучения по здраве и безопасност
Свържете се с нас