Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Тестването на естествени торове от SGS, анализът на естествени торове и плановете за мениджмънт на естествени торове (известни и като подробни планове за мениджмънт на хранителните вещества или CNMP) могат да ви помогнат да увеличите производството и да намалите своите разходи.

Нашите подробни цялостни решени, включващи мениджмънт на почвеното плодородие и хранителните вещества също осигурява съответствие със съответните регулаторни агенции.

Набавяне на местни хранителни вещества

Ние можем да ви помогнем да спестите пари, като ви покажем как хранителните вещества могат да бъдат набавени от вашите местни източници. Например, не е необходимо да харчите пари за безводен амоняк, когато имате богати източници на азот на място.

В началото на един проект ние извършваме интервюта с вас за събиране на данни. Това помага за определяне, как искате да третирате животинските отпадъци. Оттук нататък ние разработваме план като работим с доставчиците на вашето оборудване за съобразяване с тяхната приложна технология към важите потребности от хранителни вещества за селскостопанските култури и задължения в управлението на азота. Съобразените с потребителя CNMP, според вашите конкретни потребности, осигуряват максимален ефект.

Голяма част от мениджмънта на хранителните вещества обхваща въпроси свързани с нормативи и съответствия и нашият опит в тези области може също да има голям принос. Ние можем да ви помогнем да разработите план и да предоставим техническа помощ в съответствие с изискванията на правителствени регулаторни агенции.

За CNMP, които подобряват производството при намаляване на разходите ви, се свържете със SGS сега за са попитате за нашите управленски услуги свързани с естествени торове.