Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Стандартните тестове за обозначаване с етикет от SGS, включително тестовете за кълняемост и тестовете с TZ (тетразол), гарантират, че етикетите на вашите продукти съответстват на съответните национални и международни разпоредби и стандарти. Това не само намалява здравния риск, но подпомага и доброто ви име и репутация на пазара.

Нашата мрежа от лаборатории доставя ресурсите и експертния ни опит като глобален играч на местно ниво, провеждайки разнообразни тестове на различни видове семена. Нашите стандартни тестове включват:

Тестване за маханична чистота

Въпреки, че ние адаптираме този тест в съответствие с изследвания тип селскостопанска култура, това винаги включва обработка на семената за гарантиране на това, че замърсяванията са ограничени до минимум. Ние отчитаме инертното вещество, семената на плевели, семената на вредните плевели и семената на други селскостопански култури, като помагаме за повишаване на качеството на семената и увеличаване на тяхната стойност.

Изследвания за вредни плевели и семена

Ние адаптираме този тест в съответствие с изследваната селскостопанска култура, като обработваме семената, за да гарантираме, че замърсяванията са ограничени до минимум. Това помага за повишаване на качеството на семената и увеличаване на тяхната стойност.

Тест за кълняемост

Ние осъществяваме програма за тестване на кълняемост в съответствие с промишлените стандарти, включително публикуваните от Асоциацията на официалните анализатори на семена (AOSA).

Много от нашите тестове за кълняемост на семена оценяват също и кълновете в съответствие с правилата на Международната асоциация за тестване на семена (ISTA) и нейния оранжев и син сертификат (които се отнасят до изискванията на страната/компанията вносител). Ние използваме и канадския метод за определяне на кълняемост.

Тестване за растеж в пясък

За допълване на нашето тестване за кълняемост ние използваме тестване в пясък на семена, включително царевица, соя, зеленчуци, сухи бобови култури, ориз, канола и памук. Това използва предимствата на някои от основните свойства на пясъка:

 • Тенденция към потискане на развитието на плесени
 • Осигуряване на равномерно поемане на вода
 • Улесняване на растежа на корените на повредени кълнове
 • Симулирани условия на леха за памучни семена

TZ тест

Този тест ви предоставя резултатите от жизнеността на семената много бързо, често за по-малко от два дни, и се базира върху активността на семената на клетъчно ниво.

Нашите лаборатории поставят отрязък или цели семенни проби в безцветен разтвор на TZ (тетразол). След кратък период от време ние изследваме пробите, търсейки оцветени образци, получаващи се в резултат на дихателната активност. Най-жизнените семена стават тъмночервени, докато бледорозовото указва, че семената са с намалена жизненост.

Изследване за нежелани тревни семена (UGS)

Ние разбираме важността на точните резултати от тестовете за чистота и жизненост на трудни за тестване видове треви и фокусираме нашите усилия върху тестване на следните треви и бобови растения:

 • Люцерна
 • Овсига
 • Червена детелина
 • Райграс
 • Комунига
 • Висока власатка
 • Бели треви
 • Бяла детелина

Ние изследваме също и естествени треви и други тревни растения, включително прерийни треви, маргаритки, грамова трева, зелена иглена трева, индийска трева, естествени бобови растения, прътовидно просо, западна бяла трева и диви цветя.

Свържете се със SGS сега, за да научите как нашите стандартни тестове за обозначаване с етикет могат да гарантират съответствие с разпоредбите да помогнат за повишаването на вашата репутация.