Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

С глобалната си мрежа от високотехнологични лаборатории и полеви експерти SGS предоставя обширни услуги по третиране на семена, където и да се намирате.

Една от нашите специализации включва провеждането на изследвания за подобрители на семена и свързаните с това тестове за запрашаване на семена. Този тест измерва количеството прах, което може да навлезе в атмосферата при разбъркване на третираните семена.

Определянето на скоростта на отделяне на прах е важна стъпка при оценката на характеристиките на вашите подобрители на семена, както и на тяхната използваемост и безопасност. При разбъркване на третираните семена, те могат да произведат значително количество прах. Тъй като прашинките прах (или частиците семена) могат да бъдат потенциално опасни за здравето и безопасността, резултатите от изследванията на отделянето на прах могат да помогнат за измерване и намаляване на този риск.

Изследвания на подобрители на семена

От започване на изследването до анализа на данните ние можем да модифицираме всяка стъпка на вашия проект съобразно вашите спецификации. На практика, ние сме в състояние да променим, съобразно вашите нужди, модела на изследването, повторенията обобщението на резултатите, статистическия анализ, графичното представяне и формата на окончателния доклад.

Ние притежаваме опита, оборудването и персонала и можем да проведем изследвания с предварително извършено третиране, както и да приложим вашите специфични третирания в наша лаборатория. Ние ще оценим предпазните средства, полимерите и покритията за технически характеристики, безопасност и възможност за съхранение на семената за удовлетворяване на изискванията на вашето изследване.

Използването на услугите на SGS за извършване на проучване на отделянето на прах след третиране на семената, както и за други тестове със семена, носи редица предимства. Свържете се с нас сега, за да откриете как можем да ви помогнем да увеличите добивите, да намалите своите рискове и да увеличите стойността на своите ресурси.