Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предоставя бързо, независимо събиране на данни и услуги свързани с бизнес разузнаване, които могат да подпомогнат вашето вземане на решения за инвестиции, нови продукти и услуги, и много повече.

Ние можем да ви подкрепим в целия процес на пазарни или технически изследвания - от създаването на методология и извършване на анализ на събраните данни до докладването на анализи от данни. Нашата експертиза в агрономството и статистически и геопространствени анализи означават, че ние можем да разберем и интерпретираме комплексни данни и да предоставим важни оценки за вашия пазар(и).

Ние разполагаме с експертиза в голям брой методологии и ще използваме най-подходящото от нея за вашите нужди. Например, ние можем да използваме нашата глобална мрежа от селскостопански професионалисти за да интервюираме вашите целеви клиенти лице в лице, а също и да проведем телефонни интервюта. В допълнение, ние сме в състояние да съберем историческа информация и статистика, както и проби и тестови материали, включително зърнени култури, инсекти, растителна тъкан и почва.

Ефективно събиране на данни

 • Физически данни
  • Типове почви, разпределение и плодородие
  • Наличие на хранителни вещества
  • Разпределение на инсекти, плевели и плесени
  • Състояние на селскостопанска култура
  • Оценки на добива
  • Технически характеристики на оборудване (в полеви условия)
  • Анализ на силаж и фураж
 • Данни за околната среда
  • Модели на устойчивост на хербициди и свързани с тях видове
  • Разпределение на вредни/извършващи нашествия видове
  • Качество на водата (включително повърхностна, екстрахиране и остатъци)
  • Енергийни баланси за измерване на въглероден отпечатък
  • Анализ на мерките за предотвратяване на изместването при пръскане с химикали
 • Данни за стоки
  • Действителни добиви
  • Атрибути на качеството (напр. тестови тегла, протеин, число на падане по Хагберг)
  • Капацитет за складиране на зърно (спрямо производството)
  • Тенденции в производството на конкретни продукти за крайна употреба (напр. биогорива)

Научете как SGS може да ви помогне да подобрите вашето изследване и вземане на решения, като се свържете нас сега.