Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предлага на финансовия сектор широка гама от инвестиции в горското стопанство, инвентаризационни и консултантски услуги, включително прегледи на горски насаждения. Тези услуги ще ви помогнат да управлявате горите по-ефективно и, като инвеститор и/или собственик, да проверявате и увеличавате вашите печалби.

Като световен лидер във верификационните и консултантски услуги ние ви предлагаме ненадминат опит и уникална глобална мрежа. Това означава, че можете да се възползвате от нашите съвети и експертни познания, независимо от това къде се намирате вие или вашите гори.

Ние сертифицираме горите по отношение на изискванията на стандарта за управление на горите FSC™, като предоставяме гаранция на потребителите, акционерите и инвеститорите за качеството на управлението на горите.

  • Глобална акредитация за управление на горите и проследяване на продукцията, извършена от SGS South Africa (Pty) Ltd (FSC™-ACC-015)
  • Глобална акредитация за проследяване на продукцията, извършена от SGS North America, Inc. (FSC®-ACC-030)
  • Акредитация за проследяване на продукцията, извършена от SGS Hong Kong, ограничена за Китай, Хонконг, Япония, Република Корея (Южна Корея), Виетнам, Тайван и Макао (FSC™-ACC-032)
  • Глобална акредитация за проследяване на продукцията по FSC, извършена от SGS Société Générale de Surveillance SA (Швейцария) (Trademark Licence Agreement FSC® A000531 

Свържете се с нас днес, за да обсъдим по какъв начин нашите услуги за горски стопанства могат да ви помогнат в управлението на вашите гори и/или горски инвестиции.