Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предлага широка гама от услуги за горската, дърводобивната и хартиената промишленост, в това число сертифициране за проследяване на продукцията от горски продукти, сертифициране за управление на горите, прегледи на горските насаждения и услуги по обследване на дървесината.

Като световен лидер във верификационните и консултантските услуги ние ви предлагаме ненадминат опит и уникална глобална мрежа. Това означава, че можете да се възползвате от нашите съвети и експертни познания, независимо къде се намирате вие или вашите гори.

Ние сертифицираме горите съгласно изискванията на стандарта за управление на горите FSC™, като предоставяме гаранция на потребителите, заинтересованите страни и инвеститорите за качеството на управлението на горите.

Нашите услуги:

  • Помагат да проверите дали горите се управляват ефективно и устойчиво 
  • Намаляват риска от снабдяване на дърводобивната и хартиената промишленост със суровини от спорни или незаконни източници

Освен това ние предлагаме на финансовия сектор широка гама от инвестиции в горското стопанство, инвентаризационни и консултантски услуги, в това число прегледи на горски насаждения. Тези услуги помагат на инвеститорите и/или собствениците да управляват гората(ите) по-ефективно и да проверяват и максимално да увеличават своите печалби.

Свържете се с нас днес, за да обсъдим по какъв начин нашите услуги за горски стопанства могат да ви помогнат в управлението на вашите гори и/или горски инвестиции.