Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Персонализирани според вашите нужди, техническите услуги на SGS във връзка със Закона за модернизация на безопасността на храните на САЩ (FSMA) ви помагат по пътя към постигане на съответствие с регулаторните изисквания.

Предназначени да подпомагат съоръжения, вносители и ферми и да им помагат да елиминират пропуските по отношение на съответствието с регулаторните изисквания посредством редица специализирани решения, нашите технически услуги по FSMA включват:

  • Прегледи за съответствие с регулаторните изисквания за етикети
  • Прегледи по Програмата за мониторинг на околната среда (EMP)
  • Гаранционни услуги по Програмата за верификация на чужди доставчици (FSVP)
  • Прегледи на документи на място в самите обекти и извън тях
  • Прегледи на риска, свързан с продуктите

Те са допълнени от много други услуги, които намаляват стреса, свързан с изпълнението на изискванията за съответствие, за нашите клиенти. Всички тези технически услуги се предоставят от техническите експерти на SGS, които са специалисти по FSMA.

Защо да използвате техническите услуги на SGS по отношение на FSMA ?

Нашите услуги предлагат:

  • Директен достъп до експерти по FSMA, независимо къде се намирате по света, с налична помощ на местните езици
  • Рентабилни услуги от SGS, които могат да се предоставят дистанционно (чрез предоставяне на прегледи по електронен път) или чрез посещения на място според вашите предпочитания
  • Намален организационен стрес и фокусиране върху области, които са свързани с постигането на съответствие на компанията с приложимите регулаторни изисквания на FSMA
  • Ускорен процес за спазване на крайните срокове във връзка с изпълнението на регулаторните изисквания

Ние сме водещ доставчик на услуги по одит и съответствие с регулаторните изисквания и предлагаме ефективни решения, които спомагат за гарантиране на качеството, безопасността и устойчивостта на всички етапи по веригата на доставка на хранителни продукти. Нашите експерти по FSMA ще ви помогнат да направите правилния избор и ще ви демонстрират извършване на надлежна проверка с помощта на нашите комплексни услуги по FSMA.

С присъствие в над 130 държави по света, нашите експерти говорят на съответния местен език, познават културата на местния пазар и оперират на глобално ниво по последователен, надежден и рентабилен начин.

Ние имаме хармонизиран подход за предоставяне на услуги на нашите клиенти, използвайки най-голямата независима мрежа от експерти в сферата на потребителските продукти в света.

Свържете се с нас днес и ни дайте възможност да ви помогнем по пътя към постигане на съответствие с изискванията на FSMA.