Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предлага услуги при инзвънредниситуации, които Ви помагат да се справите ефективно и безопасно с инциденти, които по някакъв начин застрашават обществото.

Благодарение на нашата глобална мрежа, ние работим на над 60 езика и предлагаме планиране при извънредни ситуации и свързани услуги 24 часа на ден, 365 дни в годината.

Във всеки етап от логистичната верига, нашите екипи, предоставящи незабавно становище за безопасност на храните, могат да предложат бързо тестване на храни, както и следните услуги за управление на инзвънредни ситуации:

  • Проверки и одити на продукти, фабрики, магазини или ресторанти
  • Преглед на съществуващи аварийни планове и процедури, включително симулирани процедури за изземване на продукция
  • Вземане на проби от фабрики, магазини и ресторанти
  • Мониторинг и верификация на рекламираните продукти
  • Тестове - включително микробиологични и химични

Тези услуги са особено важни при обстоятелства, изискващи незабавни действия, за да се определи правилната реакция (например спиране на пратка, затваряне на производствена линия и/или издаване на уведомление за изземване). Ситуациите, които може да причинят такава реакция, включват:

  • Има съмнения, че даден продукт е замърсен с химикали, пренасяни от храната патогени или е алерген
  • В продукта е открито чуждо тяло
  • Възниква проблем с етикетирането на продукта и/или неговата опаковка при внос или износ
  • Даден продукт е задържан от държавен орган на границата / на мястото на внос  
  • Клиент е съобщил за потенциално пренасяно от храната заболяване, свързано с Вашия продукт

Когато и където възникне инцидент, свързан с риск за здравето, Вие можете да разчитате на нашите специализирани местни екипи от сътрудници, които ще реагират своевременно и ефективно. Всеки член на екипа е преминал обучение за действие при аварии и може да окаже подкрепа на Вашия бизнес, да защити клиентите Ви, както и обществото.