Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите от SGS, свързани с анализа на хранителните вещества и състава, предлагат на производителите, търговците на дребно, вносителите и износителите тестване и анализ, които могат да спомогнат за постигане на съответствие, както и да дадат отговор на въпросите на потребителите.

Нашите услуги, свързани с тестване на хранителните вещества и състава, включват анализи за хранителни вещества, витамини и добавки и обхващат храни за животни и храни за домашни любимци, както и продукти, предназначени за човешка консумация. Ако имате разнообразна гама от продукти и/или пазари, SGS може да ви помогне.

Нашата глобална/локална мрежа от специалисти и лаборатории постоянно следи актуалните промени в националните и международните разпоредби, които засягат вашата дейност. Например, знаете ли, че понастоящем около 70 страни имат изисквания за информацията за хранителните вещества? Те са или задължителни, или се прилагат само при предявяване на искове – така или иначе е важно да се знае кое е актуално и кое е на път да се промени.

С наличието на надежден и независим партньор като SGS, тези познания са гарантирани и вие свеждате до минимум на риска от неспазване на изискванията, здравни опасности, лоша реклама и евентуални съдебни дела.

Използвайки най-съвременни технологии, ние извършваме точни и навременни тестове. Например, нашите тестове за обозначаване на хранителни вещества се извършват от лаборатории, акредитирани по ISO 17025, които са подкрепени от строга система за управление на качеството.

Научете повече за отделните услуги за тестване, които SGS може да използва, за да ви помогне да поддържате съответствие с изискванията, както и да запазите нивото на удовлетвореност на вашите клиенти и на потребителите.