Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Когато, при получаването на Вашите стоки, клиент изрази оплакване, че те не отговарят на очакванията, независимо дали на неговите собствени очаквания при закупуване или на тези на местните регулаторни органи, чрез услугите по разглеждане на оплаквания, които предлага, SGS може да провери получените стоки и да ги оцени според изискванията при закупуване или регулаторните изисквания и документацията от проведената по-рано проверка при натоварването преди спедиция.

Независимо от местоположението на Вашия целеви пазар, нашите експерти-инспектори могат да проведат проверка от трета страна на:

  • количество
  • Качество 
  • Опаковане  
  • Етикетиране 
  • Функция
  • Спецификация

Те могат да действат и като свидетели при инспекции на несъответстващи стоки, така че, когато представител на Вашата организация не може да присъства в страната по местоназначение, ние можем да отидем там заради Вас - услуга, чиято стойност се повишава, когато започвате да продавате продуктите си на по-далечни разстояния и да осъществявате контакт с нови регулаторни органи.

Нашите услуги по разглеждане на стоки, предмет на оплаквания, са много гъвкави и могат да бъдат персонализирани в зависимост от настъпилите обстоятелства. Независимо какви са Вашите нужди, ние ще се съсредоточим върху това да Ви гарантираме получаването на справедлива оценка на Вашите продукти по тяхното местоназначение.

SGS е изпитан и надежден партньор на много компании по света. Нашите познания за международните пазари, вноса и регулациите на международно и национално ниво ни превръщат в идеалния партньор, когато се нуждаете от проучване на оплаквания или от свидетел на място по местоназначението на Вашите стоки.