Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите по сертифициране и одит на системи за безопасност на хранителните продукти по стандарт FSSC 22000, предлагани от SGS, ви позволяват уверено да продавате хранителните продукти на вашата организация.

FSSC 22000 е стандарт за безопасност на хранителните продукти в рамките на Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI). FSSC 22000 се основава на общопризнатия стандарт за системите за управление на храните ISO 22000, а свързаните със сектора програми за предварителни изисквания (PRP) и FSSC определят допълнителните изисквания. Ние предлагаме широка гама от услуги по FSSC 22000, в това число одит и сертифициране, които да ви помогнат да отговорите на изискванията на инициативата и свързаните стандарти за сертифициране по безопасност на хранителните продукти.

Защо да изберете сертифициране и одит на системи за безопасност на хранителните продукти по стандарт FSSC 22000 от SGS?

Ние можем да ви помогнем:

  • Да намалите броя на одитите: тъй като FSSC 22000 се основава на ISO, той също така позволява схемата да се интегрира с други стандарти на ISO.  В резултат на това, ние можем да предложим интегрирани одити, което ще помогне за намаляване броя на одитите, които ще трябва да направите.
  • Да получите сертифициране по безопасност на хранителните продукти по стандарт FSSC 22000: ние можем да ви сертифицираме съгласно изискванията на инициативата FSSC 22000.
  • Да разширите вашия пазар: стандартът FSSC 22000 е съпоставим с GFSI, като е признат и приет от най-големите марки и търговци на дребно.
  • Да вземете под внимание FSSC-Q: той съчетава изискванията на FSSC с изискванията на ISO 9001:2015 в един цялостен одит на системите за управление.

Вече сте сертифицирани по ISO 22000?

Ако сте компания за хранителни продукти, която вече е сертифицирана по ISO 22000, можем да ви помогнем да направите безпроблемен преход към FSSC 22000 чрез прилагане на допълнителните изисквания, определени от стандарта FSSC и PRP, отнасящи се за вашия сектор. Преходът може да се извърши по време на всеки одит във вашия тригодишен цикъл и ще завърши с издаване на нов сертификат по FSSC.

Надеждно сертифициране и одит на системи за безопасност на хранителните продукти по стандарт FSSC 22000 от водещ световен доставчик на услуги

Като най-голям доставчик на услуги по сертифициране по FSSC в света, ние ви предоставяме първокласно обслужване, използващо широка мрежа от висококвалифицирани и експертни одитори с конкретни познания за сектора.

Също така сме признат доставчик на обучение по FSSC 22000.  Така че независимо дали сте компания, вече сертифицирана по ISO 22000, и искате надграждане, или сте напълно нови в сферата на сертифицирането, ние можем да ви предоставим уменията и знанията, от които се нуждаете, за да получите сертифициране.

За какъв тип организации е предназначен FSSC 22000?

FSSC 22000 може да се прилага в организации с всякакъв размер или сложност във веригата на доставка на храни/фуражи. Това включва производители на всички видове храни и напитки, производители на съставки/добавки, производители на храни за домашни любимци и животни, както и производители на опаковки. 

FSSC също разшири обхвата на своя стандарт и той вече включва транспорт и съхранение, операции на дребно и заведения за обществено хранене.

Свържете се с нас днес, за да обсъдите вашите изисквания за сертифициране и одит на системи за безопасност на хранителните продукти по стандарт FSSC 22000.