Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Сертифициране от SGS по глобалния стандарт за безопасност на храните на Британския консорциум на търговците на дребно (BRC) – спазвайте този стандарт, за да покажете добросъвестна грижа и да бъдете одобрени за доставчик.

Получаването на сертификат по глобалния стандарт за безопасност на храните на BRC доказва нивото на вашата компетентност по отношение на НАССР, хигиената, безопасността на храните и системите за качество. Същевременно това демонстрира вашата загриженост за безопасността на потребителите и отношенията със заинтересованите страни.

Ние сме одобрени от BRC да предлагаме сертификационни одити, а в качеството си на водеща световна компания за проверка, верификация, изпитване и сертифициране разполагаме с глобална мрежа за предоставяне на тази услуга, независимо от Вашето местоположение.

Предимства на сертифицирането

Сертифицирането ще ви помогне да удовлетворите очакванията на Вашите клиенти чрез демонстриране на планове, програми и системи, изисквани от стандарта:

  • План за безопасност на храните, включващ Анализ на риска и критичните контролни точки (HACCP), за управление на рисковете чрез следване на поетапен подход съгласно указанията на CODEX Alimentarius.
  • Ангажираност на ръководството за осигуряване на достатъчно ресурси за постигане на стандарта.
  • Система за управление на качеството, която описва организационните и управленски политики, необходими за осигуряване на структурна рамка за постигане на съвместимост със стандарта.
  • Поредица от необходими програми, насочени към основните екологични и оперативни условия, нужни за производството на безопасни храни и за контрола на общите рискове, обхванати от добрите производствени и хигиенни практики.

Защо да изберете сертифициране по глобалния стандарт за безопасност на храните на Британския консорциум на търговците на дребно (BRC)?

Стандартът на BRC е признат от Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI) – програма, която се стреми към хармонизиране на международните стандарти за безопасност на храните с подкрепата на най-големите търговци на дребно и производители на храни в света. Поради тази причина признанието от GFSI означава, че можете да използвате глобалния стандарт на BRC, за да изпълните изискванията на тези основни участници в рамките на една международно призната система за управление на безопасността на храните.

Свържете се с SGS сега, за да откриете как можем да сертифицираме вашето съответствие с глобалния стандарт за безопасност на храните на BRC и да ви помогнем да демонстрирате оперативната си компетентност.