Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Лабораториите на SGS за микробиологично тестване на храни могат да ви помогнат да спазите нормативните изисквания и да защитите своята марка.

Микробиологичното тестване на храни за откриване на патогени, пренасяни чрез храните, и гниещи организми, може да гарантира безопасността на вашите хранителни продукти по веригата на доставки. Функционалните микроби също трябва да бъдат наблюдавани по време на производството и в крайния продукт.

Нашият микробен анализ ви помага да оценявате безопасността и ефикасността на съставки, полуфабрикати, крайни продукти и процеси. Ние разполагаме с международна мрежа от лаборатории за микробиологично тестване, оборудвани с най-съвременните технологии, в които работят експерти, използващи най-съвременните стандарти за тестване. Всичко това ни превръща във вашия най-добър партньор за тестови програми, независимо от естеството на вашия продукт.

Нашите услуги за микробиологично тестване на храни включват:

  • Тестване за патогени в храните
  • Функционално тестване на храни
  • Бързо микробиологично тестване на храни
  • Тестване за хигиената на храните

Защитете както фирмата си, така и потребителите, като изпълните изискванията на стандарта за безопасност на храните чрез микробиологично тестване от SGS. Свържете се с нас днес, за да получите повече информация.