Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS е създала международна мрежа от лаборатории, които разполагат с капацитет за извършване на подробни тестове за остатъци от ветеринарни лекарства. Това ви позволява да гарантирате, че вашият продукт отговаря на нормативните изисквания за защита на потребителите.

За много от остатъците от ветеринарни лекарства съществуват строги разпоредби, които имат за цел да защитят здравето на потребителите, а ние продължаваме да разработваме най-добри практики на изпитване и да ви предлагаме щателен скрининг на остатъците от ветеринарни лекарства. Това е изключително важно, тъй като законодателните изисквания стават все по-строги, както по отношение на спектъра на обхванатите вещества, така и на най-ниските допустими нива на остатъци.

За да помогнем за идентификацията и контрола, които са изключително важни за изпълнението на регулаторните изисквания при вашите продукти, ние извършваме тестове за остатъци от лекарства, като използваме следните методи:

 • Течна хроматография с масова спектрометрия (LC/MS-MS)
 • Високоефективна течна хроматография с пост-колонна флуоресцентна дериватизация (HPLC-FLD)
 • Високоефективна течна хроматография с ултравиолетов спектрофотометър (HPCL-UV)

Ние можем да тестваме широка гама остатъци от антибиотици по време на оценката на безопасността на хранителните продукти, съдържащи остатъци от ветеринарни лекарства, в това число:

В морски хранителни продукти

 • Флуороквинолони чрез метод Лабораторен информационен бюлетин (LIB) 4405 на Комисията по храните и лекарствата (FDA)
 • Малахитово зелено, кристално виолетово, брилянтово зелено чрез метод LIB 4395 на FDA
 • Метаболити на нитрофуран
 • Хлорамфеникал чрез метод LIB 4302 на FDA

В месо или други продукти

 • Аминогликозиди
 • Бета-лактами
 • Хлорамфеникол
 • Макролиди
 • Остатъци от мектин
 • Нитроимидазоли
 • Квинолони
 • Сулфонамиди
 • Карбадокс, рактопамин, диетилстилбестрол и други

Свържете се със SGS, за да разберете как нашите висококачествени съоръжения за скрининг на остатъци от ветеринарни лекарства могат да донесат полза на вашия бизнес.