Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Демонстрирайте устойчивостта на дейността на земеделските стопанства с програмата за оценка на устойчивостта на земеделските стопанства (FSA).

Разработената от Инициативата за устойчиво земеделие (SAI) програма за FSA се използва за самооценка и верификация на трети страни и демонстрира устойчиво земеделие, основаващо се на контролен списък на земеделските стопанства. Контролният списък за земеделските стопанства за FSA се фокусира върху Добрите селскостопански практики (GAP) и следва трите стълба на устойчивостта:

 • хората;
 • планетата;
 • печалбата.

Всяка компания във веригата на доставка, която е създала „Група за управление на земеделските стопанства“, може да се провери по програмата за FSA. След това тя може частично или изцяло да заяви, че нейните продукти са сертифицирани като SAI Bronze, SAI Silver или SAI Gold.

За кого е предназначена верификацията за FSA?

Тази програма подпомага компаниите за производство на храни и напитки, както и земеделските стопани, в цялата стойностна верига на храните и напитките с цел преминаване към устойчиво производство на селскостопански продукти.

Предимства

Програмата за FSA осигурява предимства навсякъде и:

 • Подпомага и подобрява устойчивостта на производството в цялата верига на доставка;
 • Подобрява дългосрочните икономически перспективи;
 • Позволява на компаниите да изпълнят изискванията на клиентите, свързани със социални и екологични критерии.

Продукти и услуги за FSA на SGS

Нашите експерти по селско стопанство предлагат широка гама от услуги в подкрепа на програмата за FSA на SAI, в това число:

 • Одити за верификация в съответствие с програмата за FSA;
 • Провеждане на самооценки на ниво земеделско стопанство;
 • Семинари и обучение по програмата за FSA (например анализ на пропуските, оценка на статуквото, добра селскостопанска практика и т.н.);
 • Подпомагане на реализацията;
 • Одити в съответствие със съпоставимите стандарти (REDcert, REDcert2, ISCC EU, ISCC PLUS, GLOBALG.A.P. и т.н.)

Защо да изберете SGS?

Ние сме акредитирани в цял свят за верификация на програмата за FSA на SAI и разполагаме с експертни познания за одити за верификация на FSA за различни селскостопански продукти. Също така сме акредитирани от много от схемите, съпоставими с FSA.

Благодарение на нашата световна мрежа от одитори и експерти, които подпомагат реализацията на програмата за FSA в земеделските стопанства и компаниите, ние предлагаме подкрепа извън одитите за верификация, за да помогнем на заинтересованите страни да разберат и да приемат програмата за FSA и устойчивите селскостопански практики.

Свържете се със SGS, за да научите как нашите услуги за оценка на устойчивостта на земеделските стопанства на SAI могат да помогнат на вашия бизнес.