Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Програмата за сертифициране на безглутенови храни (GFCP) e доброволна програма за сертифициране на системи за управление, която използва превантивен научен подход за управление на безопасното производство на безглутенови хранителни продукти. Тя е разработена в консенсус след консултации с експерти от хранително-вкусовата промишленост, потребителски групи и заинтересовани правителствени лица. GFCP е стандарт, основаващ се на принципите на НАССР, който има за цел да се справя с входящи и технологични опасности, в това число недеклариран глутен, като част от собствената декларация на производителя за липсата на глутен и цялостната система за управление на безопасността на храните.

Изисквания за сертифициране

 • Предприятието трябва да разполага с внедрена, подлежаща на одит система за безопасност на храните по GMP/основаваща се на принципите на HACCP, или еквивалентна система.
 • Предприятието трябва да се подлага на годишен одит, извършван от одиторска фирма/сертифициращ орган, лицензирани по GFCP. Одитите на GFCP могат да се извършват като самостоятелни или комбинирани с признат одит за безопасност на храните, като един от стандартите за одит на GFSI.
 • Всички производствени предприятия, сертифицирани по GFCP, трябва да потвърдят в своите системи за управление, че всички готови продукти, независимо дали носят логото на GFCP, отговарят на изискванията за допустимо количество на глутен съгласно законодателството на страната, в която продуктът е предназначен за крайна продажба.
 • Съставките, използвани в сертифицираните от GFCP продукти, трябва да съдържат 20 ppm или по-малко количество глутен.

Стандарти и политики на GFCP и ръководство за GFCP

Стъпки за сертифициране

 1. Кандидатствайте за програмата GFCP и получете официални копия от стандартите и политиките на GFCP, ръководството за GFCP и други справочни материали за GFCP. Ще се прилага единична такса за кандидатстване.
 2. Попълнете Споразумението за програмен лиценз (PLA) на GFCP и подробен Списък „A“ на GFCP, а след това ги изпратете директно на Групата за контрол на алергените (ACG).
 3. Извършете самооценка или анализ на пропуските, за да гарантирате, че вашето предприятие е подготвено за одит на място.
 4. Резервирайте вашия одит със SGS – акредитиран сертифициран орган по GFCP ISO 17021-1.
 5. Подложете се на одит и получете сертификат за признаване (COR).
 6. Поддържайте вашия статут на признаване, като гарантирате, че винаги спазвате изискванията на GFCP, в това число завършване на одит и ежегодно актуализиране на Списък „А“.

Научете повече за програмата GFCP

Какво предлагаме

Като водеща световна компания в областта на проверките, одитите, сертифицирането, тестването и верификацията, SGS предлага широка гама от решения, които отговарят на вашите нужди за безопасност на храните:

 • Анализ на пропуските и предварителна оценка за одит: подробен преглед на съществуващата система за управление на алергените/глутена на вашата компания и сравнителен анализ в съответствие с GFCP.
 • Сертифициране: в съответствие с GFCP. Одитите на GFCP могат да бъдат комплексни (например с одити на GFSI) или самостоятелни.
 • Персонализирани одити: в съответствие с вашата собствена персонализирана вътрешна схема за безглутенови храни.
 • Тестване: цялостно тестване за откриване на глутен в храните с използване на методологии за тестване като полимеразна верижна реакция (PCR) или ензимосвързан имуносорбентен аналитичен тест (ELISA) за определяне на наличието на ниски нива глутен.
 • Обучение: специализирана програма за обучение, предназначена за задоволяване на вашите уникални потребности и за покриване на всички аспекти на управлението на риска от алергени/глутен и неговото ефективно прилагане.

Свържете се с нас още днес, за да обсъдите вашите изисквания с експерт по безопасност на храните.