Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Организацията за сертифициране на безглутенови храни (GFCO) е доброволна програма, разработена през 2005 г. от Групата за глутенова непоносимост (GIG). В момента това е най-голямата и най-бързо развиваща се организация за сертифициране на безглутенови храни в Северна Америка, която сертифицира хиляди продукти.

Изисквания за сертифициране

GFCO прилага строги стандарти, за да гарантира на потребителите с целиакия и глутенова непоносимост безопасността на техните храни:

 • Всички готови продукти, носещи логото на GFCO, трябва да съдържат 10 ppm или по-малко количество глутен.
 • Всички съставки на сертифицираните от GFCO продукти трябва да съдържат 10 ppm или по-малко количество глутен.
 • Продуктите, сертифицирани от GFCO, не трябва да съдържат съставки на основата на ечемик.
 • Готовите продукти и високорисковите суровини и съоръжения трябва да се подлагат на непрекъснато тестване.
 • Всички предприятия, произвеждащи сертифицирани от GFCO продукти, трябва да се подлагат на одит поне веднъж годишно и редовно да изпращат готовите продукти на GFCO за преглед.
 • За да получат сертифициране от GFCO, компаниите трябва да спазват всички правителствени разпоредби, касаещи алергени, етикетиране на безглутенови продукти и добри производствени практики.

Стъпки за сертифициране

 1. Кандидатствайте за програмата на GFCO и посочете информация за всички продукти и съоръжения, които бихте искали да бъдат сертифицирани.
 2. Извършете анализ на пропуските, за да се подготвите за одит на място.
 3. Резервирайте вашия одит със SGS.
 4. Подложете се на одит и получи разрешение да използвате логото на GFCO.
 5. Поддържайте целостта на вашето сертифициране, като организирате годишен одит на предприятието и изпращате вашите резултати от анализ на глутена.

Научете повече за програмата на GFCO.

Какво предлагаме

Като водеща световна компания в областта на проверките, одитите, сертифицирането, тестването и верификацията, SGS предлага широка гама от решения, които отговарят на вашите нужди за безопасност на храните:

 • Анализ на пропуските и предварителна оценка за одит: подробен преглед на съществуващата система за управление на алергените/глутена на вашата компания и сравнителен анализ в съответствие с GFCO.
 • Сертифициране: в съответствие с GFCO. Одитите на GFCO могат да бъдат комплексни (например с одити на GFSI) или самостоятелни.
 • Тестване:цялостно тестване за откриване на глутен в храните с използване на методологии за тестване като полимеразна верижна реакция (PCR) или ензимосвързан имуносорбентен аналитичен тест (ELISA) за определяне на наличието на ниски нива глутен.
 • Обучение: предназначено за покриване на изискванията на GFCO и всички аспекти на управлението на риска от алергени/глутен и неговото ефективно прилагане.

Свържете се с нас още днес, за да обсъдите вашите изисквания с експерт по безопасност на храните.