Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Сертифициране на безглутенови продукти със символа на зачеркнат житен клас – самостоятелен одит в съответствие със стандарта за безглутенови храни на AOECS

Асоциацията на европейските дружества по целиакия (AOECS) е организация с нестопанска цел, включваща 35 национални европейски дружества по целиакия. Нейният символ на зачеркнат житен клас, който е лицензиран за компании, отговарящи на изискванията на стандарта за безглутенови храни на AOECS, символизира безопасност за потребителите. Той се популяризира от организации по целиакия в цял свят и е международно признат.

Организацията „Coeliac UK“, която е член на AOECS, предлага сертифициране със символа на зачеркнат житен клас за производители на храни и напитки и за търговци на дребно на продукти, продавани във Великобритания, Европа и в цял свят.

Ключови факти за сертифицирането

 • Съществуват три различни вида лицензи в зависимост от това дали компаниите от хранително-вкусовата промишленост са базирани във Великобритания, Европа или в цял свят.
 • Продуктите, носещи символа на зачеркнат житен клас, както и всички съставки, използвани в тези продукти, трябва да съдържат 20 мг/кг (ppm) или по-малко количество глутен. Само продуктите с много съставки или преработените продукти (например плодови блокчета) могат да бъдат сертифицирани. Продуктите, които имат една съставка или са непреработени (например пресни плодове) не могат да бъдат сертифицирани.
 • Производствените съоръжения, произвеждащи сертифицирани от AOECS продукти, трябва да се подлагат на годишни одити и ежегодно тестване на готовия продукт в акредитирани лаборатории.
 • Допълнителни продукти могат да се добавят към сертифицирането на всеки етап през цялата година без допълнителни такси.
 • Годишната такса за лиценз варира в зависимост от оборота и износа на безглутеновите продукти, изброени в сертифицирането.
 • Одитите на AOECS могат да се извършват като самостоятелни или комбинирани с признат одит за безопасност на храните, в това число някои от стандартите за одит на GFSI.
 • Разработен е доброволен допълнителен BRC модул (Модул 12), който се прилага за производители на безглутенови храни в съответствие със стандарта на AOECS.

Стъпки за сертифициране

 1. Определете вида на лиценза и сертифицирането, от които се нуждаете (за ЕС, цял свят или Великобритания), а след това кандидатствайте. Попълването на този формуляр за кандидатстване е безплатно. Вашите годишни такси за сертифициране / лиценз ще се изчислят от „Coeliac UK“.
 2. Гарантирайте, че вашето предприятие е подготвено за одит на място, като извършите самооценка или анализ на пропуските.
 3. Резервирайте вашия одит със SGS.
 4. Подложете се на одит и получете сертификат за съответствие по стандарта на AOECS, издаден от SGS.
 5. Използвайте сертификата, за да завършите кандидатстването за лиценз и да получите правото да използвате символа на зачеркнат житен клас.
 6. Поддържайте целостта на вашето сертифициране, като планирате годишни одити за предприятието ви и извършвате необходимото тестване на продуктите.

Научете повече за лицензирането със символа на зачеркнат житен клас, налично чрез „Coeliac UK“.

Как може да помогне SGS?

Ние предлагаме широка гама от решения, за да ви помогнем да отговорите на изискванията за сертифициране със символа на зачеркнат житен клас:

 • Самооценка: ние предлагаме формуляр за самооценка, разработен в сътрудничество с „Coeliac UK“, който можете да използвате, за да измерите вашата готовност да продължите с одит на място.
 • Анализ на пропуските: квалифициран одитор на SGS ще предостави подробен преглед на съществуващата система за управление на глутена на вашата компания и ще й направи сравнителен анализ в съответствие с изискванията на стандарта на AOECS.
 • Сертифициране: ще извършим одит и сертифициране в съответствие със стандарта на AOECS, като използваме официалния контролен списък за схемата, който е разработен от нашите експерти в сътрудничество с „Coeliac UK“.
 • Тестване: ние предлагаме цялостно тестване за откриване на глутен в храните, като използваме методологиите за тестване полимеразна верижна реакция (PCR) или ензимосвързан имуносорбентен аналитичен тест (ELISA), за да определим наличието на ниски нива глутен.
 • Обучение: предлагаме обучение за покриване на изискванията на стандарта на AOECS и всички аспекти на управлението на риска от глутен и неговото ефективно прилагане.

Свържете се с нас още днес, за да обсъдите вашите изисквания с експерт по безопасност на храните.