Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Схемата за одобрение на продукт потвърдено от Кодекса на SGS е процес от производствени одити и тестване на продукта по отношение на продуктовите стандарти препоръчвани от комисията на Кодекса за хранителни продукти.

Благодарени на нашата независимост, международно утвърдени методи за изпитване и комплексен подход към качеството на продукта, тази схема за сертифициране на продукти може да ви помогне за гарантиране на безопасността на храните и в спазването на регулаторните изисквания.

Основана през 1960 г. от Организацията по прехрана и земеделие (FAO) и Световната здравна организация (WHO), комисията на Кодекса за хранителни продукти осигурява международни хармонизирани стандарти за храните. Сега признавани по целия свят, решенията за храни съгласно Кодекса са единствената международна отправна точка за потребителите, производителите и преработвателите на храни, държавните агенции за контрол на храните и международната търговия с храни.

Ние координираме нашите протоколи от изпитвания с продуктовите стандарти на Кодекса за хранителни продукти, протоколите от одити и подхода за анализ на риска и на критичните за овладяването му точки (HACCP). В допълнение, ние спазване всички продуктови регламенти конкретно за страната, в която ще бъде продаван продуктът. Когато местните разпоредби са по-стриктни от стандартите на кодекса, продуктите трябва да съответстват на минималните стандарти в сила на място.

Ако вашата компания и продукти успешно удовлетворят схемата утвърдена с нашия Кодекс, можете да изобразите знака за потвърдено одобрение съгласно Кодекса на SGS на опаковката на вашия продукт. Печатът за безопасност и качество допринася за пазарно доверие и силно усилва надеждността на вашето промишлено производство. И тъй като постоянно следим качеството на продуктите, ние ви гарантираме, че вашите потребители ще продължат да се радват на същото ниво на качеството при всяка покупка.

Ние прилагаме стандарта по отношение на цяла гама от продуктови категории, включително:

 • Напитки
 • Консервирани продукти
 • Млечни продукти
 • Сушени стоки и други продукти
 • Яйца
 • Риба и рибни продукти (замразени и охладени)
 • Плодове и зеленчуци (пресни, изсушени, охладени и замразени)
 • Зърнени продукти, ядки, промишлени сладкарски и тестени изделия, бонбони, снакс
 • Месни продукти
 • Мазнини и масла
 • Масла и мазнини

Чрез периодично изпитване и одити ние можем да ви помогнем да следите непрекъснато и оптимизирате вашите системи и процеси за управление на безопасността на хранителни продукти. Нашият одиторски процес включва, като минимум, следните точки:

 • Оборудване
 • Установяване
 • Боравене с и опаковане на готовия продукт
 • План по HACCP
 • Обозначаване с етикет и спецификация на процесите свързани с крайния продукт
 • Персонал
 • Система за мониторинг на борбата с вредители
 • Система за управление на качеството и контрол
 • Суровини и техните доставчици
 • Складови съоръжения
 • Управление на отпадъци

Свържете се със SGS, за да разберете как схемата на одобрение утвърдена по Кодекса може да ви помогне за спазване на регулаторните изисквания и гарантиране на безопасността на храните.