Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Демонстрирайте екологичната и социална устойчивост на вашите морски храни, отглеждани във ферма за аквакултури по стандартите на ASC, с помощта на SGS.

Екологичната и социална отговорност при морските храни, отглеждани във ферми за аквакултури, стават все по-важни изисквания на пазара. Сертификацията по стандартите на ASC с помощта на SGS, ви помага да демонстрирате ангажираността си към търговците на дребно и потребителите, както и да получите достъп до ключови пазари на морски храни за вашите продукти.

Защо да използвате ASC сертификация от SGS?

Понастоящем ASC сертификация е налична за следните 12 вида: морски охлюви абалон, двучерупчести мекотели (различни видове миди и стриди), сладководна пъстърва, пангасиус, сьомга, скариди, тилапия, сериола и кобия. ASC сертификацията за ферма за аквакултури може да ви помогне:

 • Да гарантирате пред всички ангажирани в отрасъла на аквакултурите, че вашата организация стриктно се придържа към практики, които свеждат до минимум въздействието върху околната среда, и е в съответствие с най-високото ниво на социално отговорни практики при производството на устойчиви морски хранителни продукти
 • Да изпълните изискванията на големите световни търговски вериги, чиито политики за снабдяване с морски храни изискват ASC сертификация във все по-голям мащаб, като ви предоставя достъп до ключови пазари на морски храни

Ние предлагаме решения за независима проверка, тестване, сертифициране и техническа поддръжка за цялата верига на доставка на аквакултури. В зависимост от стандарта на фермата, ASC сертификацията включва:

Екологични аспекти

 • Биоразнообразие
 • Фураж
 • Замърсяване
 • Заболявания
 • Използване на химикали и лекарства
 • Събиране на индивиди за разплод

Социална

 • Детски труд
 • Общностни взаимодействия
 • Взаимодействия с местните хора
 • Справедлива работна среда

Защо да изберете SGS?

Ако искате да получите ASC сертификация за вашата ферма, можем да ви предложим извършване на одит според изискванията за най-високо ниво на екологична и социална отговорност. Нашето глобално присъствие и хармонизиран подход ви дават достъп до най-голямата независима одиторска мрежа в света. 

Свържете се с нас, за да разберете как можем да Ви помогнем, за да получите ASC сертификация.