Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SAS (Service Allérgie Suisse), специализирана фирма за превенция и информация в областта на алергиите, астмата и кожата, е разработила стандарта AHA (Allergie, Haut, Asthma), който определя общите изисквания, свързани със системата, процеса и продукта, които се прилагат към производството на стоки, идентифицирани с етикета за качество на SAS.

SGS предлага изчерпателна, глобално призната сертификация за система за управление на алергени (AHA), която гарантира вашето съответствие с тази важна програма за справяне с алергените.

SGS е лидер в тестуванията за хранителни алергени и оценката на риска от алергени. Сертификат от SGS за система за управление на алергии (AHA) демонстрира вашия стремеж да отговорите на законодателните изисквания и нуждите на клиентите за управление на алергените. По време на процеса на сертификация, вие ще научите как да комуникирате вашето правилно управление на алергените чрез ясно, съответстващо етикиране, и по този начин ще увеличите доверието на потребителите във вашия продукт. Познанията за индустриалния стандарт, получени в процеса, могат лесно да се съчетаят с други одити на качеството и безопасността на храните, само с няколко допълнителни стъпки.

Стандартът AHA включва три основни продуктови категории, според нивото на алергени на вашите продукти или риска от потенциално излагане на въздействието на алергени по време на производствения процес. Стандартът AHA определя минималните изисквания за системата за управление на алергени, на които трябва да отговаряте по доказан начин, за да може стоките ви да носят етикет за качество на SAS.

Можете лесно да съчетаете оценката на съответствието с изискванията на стандарта AHA и някой съществуващ одит за качество и безопасност на храни, само с няколко допълнителни стъпки. Добре обучените и компетентни одитори на SGS работят с вас, за да гарантират, че вашата организация отговаря на изискванията на стандарта AHA чрез:

  • Проверка дали вашите продукти са правилно идентифицирани и манипулирани по такъв начин, че да се избегне замърсяване от несъвместими продукти
  • Гарантиране на напълно документирана проследяемост на вашите продукти
  • Прилагане на законово изискваното обучение и самонаблюдение в производствените ви мощности
  • Гарантиране на достъпа на одиторите до вашия завод, склад и документация

Свържете се със SGS, за да научите как можете да намалите риска от съдебни искове и да демонстрирате вашия стремеж за ефективно управление на алергените чрез сертификация за система за управление на алергените (AHA).