Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предлага за хранителната промишленост решения за одит и сертификация спрямо различни стандарти.

В допълнение към тези схеми, признати от Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI), ние сертифицираме спрямо редица други международно признати стандарти.

Стандартите включват:

  • AHA (Allergie, Haut, Asthma – алергия, кожа и астма, за управление на алергени)
  • Схема на Одобрение, Утвърдена по Кодекс
  • Схема за мониторирано одобрение на хигиена
  • IFS Broker (Международно поддържан стандарт)
  • ISO 22000 - управление на безопасността на хранителни продукти
  • ISO 28000 - управление на сигурността по веригата на доставка
  • ISTA (Международна асоциация за тестване на семена)
  • Съвет за управление на риболова (MSC)

Където и да е вашето място по веригата за създаване на стойност в хранителния отрасъл, ние можем да направим независим одит на вашите процеси и системи спрямо изискванията на тези световни стандарти. Сертифицирането помага на вас и вашите доставчици да възприемете най-високите стандарти в хранителната безопасност, да спазите регулаторните изисквания и договорните си задължения, и да получите достъп до глобалните пазари.

Като световен лидер в одитите и сертификацията по безопасност на храните, ние имаме международна, многоезична мрежа от одитори, готови да споделят своя опит и знания, и да ви помогнат да повишите своите стандарти. Ние можем да гарантираме, че вашите решения и системи за хранителна безопасност съответстват на най-актуалните и най-добри практики, така че качество и безопасност да станат синоними за вашата марка.

Свържете се със SGS сега, за да обсъдим как нашите услуги по сертификация на хранителната промишленост могат да помогнат на вашата организация.