Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Проверете дали Вашите доставчици отговарят на критериите на Вашата организация по отношение на качеството, безопасността на храните, отговорността към околната среда, към трудещите се и социалната отговорност чрез управление на ефективността на производителя.

SGS помага на търговците на дребно, търговците на едро, дистрибуторите и компаниите, които се занимават с храни, да проведат програма за одит на доставчиците на храни за независима оценка на съответствието по веригата на доставка на храни.

SGS може да извършва одити на компаниите, които се занимават с храни, по избрани от Вас критерии, за да гарантира, че Вашите доставчици поддържат и подобряват стандартите, които сте им задали.

Независимо дали избирате доставчици на зърнени храни като собствена марка продукти или доставчици на сирене за собствена верига за бързо хранене, ние можем да Ви помогнем. Нашите одитори притежават подходящи за Вашата организация познания по хранителната промишленост и пърговията с хранителни продукти. Ние имаме готовност за направените оперативни разходи, необходими за разработване на еквивалентни вътрешни ресурси, които да подобрят Вашата ефективност и рентабилност. Програмата за одит на производители от SGS ще помогне на Вашата организация: 

  • Да потвърди или да провери доколко определен доставчик съответства на изискванията
  • Да изгради мрежа от доставчици, която подобрява съответствието и е в непрекъсната устойчивост
  • Да отговаря на очакванията на клиентите
  • Да защити и укрепи Вашата марка(и)
  • Да поддържа по-устойчиви взаимоотношения с производителите и клиентите

Където и да се намирате, нашите одитори ще Ви предоставят стойностни резултати, които са ни превърнали в предпочитания в цял свят сертификационен орган и независим оценител. Услугите за одит на доставчици на храни, предлагани от SGS, ще Ви помогнат да гарантирате защитата на марката и постоянството на практиките в мрежата на организацията си.