Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS помага на производителите, търговците на дребно, търговците на едро, дистрибуторите и компаниите, които се занимават с храни, да проведат програма за одит на доставчиците на храни за независима оценка на съответствието по веригата на доставка на храни.

Нашите експерти могат да оценят съответствието и представянето на вашите доставчици спрямо кодекса на най-добрите практики, в допълнение към международните стандарти.

Нашите одитори притежават подходящи познания по хранителната промишленост и търговията с хранителни продукти, за да изпълняват одити на храни от втора страна по избрани от вас критерии. Нашият мениджмънт на услугите от доставчици проверява, дали вашите доставчици отговарят на изискванията на вашата организация по отношение на качеството, безопасността на храните, отговорността към околната среда, към трудещите се и социалната отговорност. Благодарение на нашите световна мрежа и опит, можем да проведем вашите одити на доставчици на храни независимо от местоположението на вашите доставчици и без необходимостта от разработване и разгръщане на еквивалентни международни ресурси.

В допълнение към тези съобразени с клиента програми за одит на втори страни, ние насърчаваме усилията на Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI) за подобряване на ефективността на веригата на доставка. Нетърговската фондация се стреми да постигне това чрез насърчаване на търговците на дребно и компаниите в услугите свързани с храни по света да приемат признатите стандарти за одит от трета страна, включително:

 • Сдружението на британските търговци (BRC) - Глобален стандарт за храните 5
 • Сертификация на система за безопасност на хранителните продукти (FSSC) 22000
 • Cистеми за управление на безопасността на хранителни продукти по ISO 22000
 • Обществено достъпна спецификация (PAS) 220
 • Международен стандарт за храните (IFS)
 • Стандарт за безопасни и качествени хранителни продукти (SQF)
 • Анализ на риска и на критичните за овладяването му точки (HACCP)

Заедно с подобряването на вашата ефективност и рентабилност, нашата програма за одит на производители на храни ще помогне на вашата организация:

 • Да потвърди или категоризира вашите доставчици
 • Да изгради мрежа от доставчици, която подобрява съответствието и е в непрекъсната устойчивост
 • Да удовлетвори очакванията на вашите клиенти
 • Да защити и укрепи Вашата марка(и)
 • Да разработи по-устойчиви взаимоотношения с доставчиците и клиентите
 • Да изгради система за проследяемост на храните

Нашите одитори ще ви предоставят стойностните резултати, които са превърнали SGS в предпочитания в цял свят сертификационен орган и независим оценител. Научете как можем да ви помогнем да гарантирате защитата на марката и постоянството на практиките в мрежата на организацията си.