Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Качеството, безопасността и ефективността са ключовите фактори в стойностната верига на храните. Всеки от тези елементи оказва въздействие върху устойчивостта и конкурентоспособността на вашия бизнес, както и върху привлекателността на вашите продукти.

Ние имаме експертни познания, свързани с намаляването на риска и повишаването на ефективността на всеки етап от стойностната верига - от основното производство до търговията и туризма, които обхващат следните сектори:

  • Основно производство
  • Превоз, Логистика и търговия
  • Производители и доставчици
  • Търговия и туризъм

От провеждане на обучение и проверка, одити и сертифициране, тестване и консултантски услуги до извършване на проверки в магазини и използване на тайни клиенти - нашият интернационален екип от експерти във всички отрасли ще ви помогне да гарантирате, че вашата работа отговаря на най-високите международни стандарти.

Нашите индивидуално разработени решения се създават в тясно сътрудничество с вашата фирма. Те могат да включват не само всички отраслови сектори, но също така и нарастващото внимание от страна на клиентите и потребителите към социалното, икономическото и екологичното въздействие на вашата всекидневна работа.

Благодарение на нашия 130-годишен опит ние осъзнаваме предизвикателствата, пред които се изправяте. Защитете вашата марка, изградете доверие сред клиентите и отворете врати за по-печеливш бизнес с предлаганите от SGS решения в областта на хранителната промишленост.