Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

UTZ сертифициране от SGS – демонстрирайте ангажимента на вашата организация за отговорно селскостопанско производство и снабдяване с кафе, какао и чай.

Сега, повече от всякога, потребителите искат да знаят откъде идва храната им. Те искат да знаят, че тя се произвежда по отговорен начин, който не уврежда околната среда и не експлоатира работната ръка. UTZ Certified е световна програма за сертифициране, която определя стандарти за отговорно селскостопанско производство и снабдяване с кафе, какао и чай.

В качеството си на акредитиран орган за UTZ сертифициране, ние можем да направим одит на веригата на доставка на вашата организация от производителите до предлагащите склад, търговците, износителите, вносителите, производителите/обработващите и разпространителите на дребно. UTZ сертифицираните продукти демонстрират вашите:

  • ангажимент към устойчивия бизнес
  • социална отговорност
  • добра селскостопанска практика
  • Проследяемост

Една трета от устойчиво търгуваното кафе е UTZ сертифицирано, а търсенето на чай и какаови продукти нараства бързо. Независимо каква е вашата роля във веригата на доставка, вие можете да кандидатствате за UTZ сертифициране и да извлечете ползите от съответствието:

  • достъп до нови пазари
  • увеличаване на производителността
  • повишаване на качеството
  • по-добри цени

UTZ, което означава "добър" на кечуа - езика на маите - осигурява социалните и екологични стандарти за качество в производството на кафе, чай и какао, очаквани от марките и потребителите. UTZ стандартът за веригата на доставка определя критериите и контролните механизми за гарантиране на проследяемостта на UTZ сертифицираните продукти, създавайки по този начин доверие в претенциите за устойчивост и използването на логото UTZ.
 

Защо да изберете услугите по UTZ сертифициране от SGS?

Като акредитиран орган за UTZ сертифициране, ние можем да одобрим вашата организация за търговия с UTZ сертифицирани продукти чрез осигуряване на одити и сертифициране съгласно стандартите на UTZ кодекса за поведение и веригите на доставка. Всички организации, които легално притежават UTZ продукти, обработват ги и/или предявяват претенции, трябва да бъдат сертифицирани.

Свържете се със SGS, за да научите как можем да ви помогнем да се справите с вашите изисквания за UTZ сертифициране.