Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предлага независимо тестване на юта и тестови услуги, които оценяват както качеството на суровата юта, така и на готовите стоки, съдържащи юта.

Нашите текстилни лаборатории, акредитирани от Националния борд за акредитиране за тестови и калибриращи лаборатории (NABL), използват стандартизиран тестов подход.

Естествено лико, получено от две растения (chorchorus capsularis L и chorchorus olitorius), юта, се отглежда в тропическите страни. В Индия и Бангладеш, двата основни производителя, capsularis L е по-добре известна като "бяла юта", а olitoruis - като "тоса юта".

Наричана също и "златното влакно", ютата варира като качество в зависимост от географския регион и сезона. Тя може да се различава по отношение на дължина, якост, цвят, блясък, тегло, мекота и гладкост, както и по индивидуалност и еднаквост на влакната. Относителният дял на резниците, твърдо центрованите влакна, грубите обрезки и дефектите (напр. корени, кори, пръчки, петна, възли, ластуни и водни белези) са допълнителни фактори, които могат да понижат качеството.

Качеството се влияе от практиката на отглеждане, влажността, естеството на почвата и водата, валежите, методите, използвани за извличане на влакната (отопяване), топографията, изпирането, сушенето и съхранението.

Услуги за сурова юта

По поръчка на купувачи, спедитори и продавачи, ние предлагаме предекспедиционна услуга, която включва контрол на уплътняването на контейнерите в пристанищните бази и тестване на съдържанието на влага в ютата. Ние извършваме и следните проверки:

 • Контейнери
 • Опаковка/маркировки
 • Качество
 • Количество/тегло

Услуги за стоки от юта

Ние предлагаме широка гама от услуги за готови артикули, съдържащи юта:

 • Проверка на качеството/количеството
 • Окончателни проверки със случаен подбор, когато стоките са готови за експедиране
 • Идентификация на избрана опаковка с помощта на восък/восъчни печати
 • Вземане на проби със случаен подбор от опакованите стоки
 • Вземане на проби за тестване на качеството на храните от неосапуняемо вещество - нетриглицеридната част съществуваща в растителното масло
 • Гаранция за качеството (предлагана директно на заводи за прежда от юта, облекло и чували)
 • Периодична проверка на параметрите на качеството
 • Намаляване на броя на бракуваните произведени стоки
 • Контрол на уплътняването
 • Проверка на контейнери за чистота
 • Контейнерите трябва да бъдат водонепроницаеми за предотвратяване на повреда на готовите стоки
 • Проверка на експедираното количество
 • Съответствие спрямо конкретни изисквания на купувача
 • Изпитване
 • Извършва се в нашите акредитирани лаборатории на NABL
 • Критерии, включващи съдържанието на масло
 • Специално изпитване - в съответствие с Международната организация за производство на юта (IJO) 98/01 - за определяне на неосапуняемото вещество в продукти от юта с качество за хранителни продукти
 • Засвидетелстване на тестов анализ в производствените предприятия, ако е необходимо

Параметри на проверката (прежда от юта)

 • Якост на скъсване и нейният процент на промяна на броя (CV%)
 • Брой и неговият CV%
 • Маркировка
 • Равновесна влажност %
 • Масло %
 • Съотношение на качеството
 • Дефект на макарата
 • Общо количество
 • Усуквания на инч
 • Дефект на преждата

Параметри на проверката (плат от юта)

 • Конструкция (носещи и напречни елементи)
 • Размер (ширина)
 • Дефекти на плата
 • Маркировка
 • Влажност %
 • Масло %
 • Опаковане
 • Количество (тегло и метраж)
 • Якост

Параметри на проверката (чували от юта)

 • Конструкция (носещи и напречни елементи)
 • Размери (дължина, ширина, височина)
 • Дефекти на плата
 • Тестване на изделие с качество за хранителни продукти
 • Маркировка
 • Влажност %
 • Масло %
 • Опаковане
 • Якост на шева
 • Дефекти при шиене

За повече информация относно нашето независимо окачествяване, тестване и други услуги, свързани с юта, се свържете със SGS сега.