Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предоставя гаранции за търговски риск покриващи възможен отказ при дестинацията.

Има редица причини, които обясняват това събитие и ние можем да осигурим необходимото покритие срещу неочаквани загуби, които могат да настъпят.

Например, съгласно условията на тези договорености, ние можем да гарантираме покриването на разходите за претоварване на всеки товар, който вече е разтоварен. Освен това, заплащаме във ваша полза пренасочването на вашата доставка до друго пристанище дестинация, ако това е необходимо.

Нашата гаранция при отказ покрива също и евентуалните разходи при забавяния, като при забавяне след нормалното време, позволено за товарене и разтоварване, както и всяко обезценяване на стойността на товара. Тези мерки помагат за намаляване на риска, свързан с търговията с чужбина, и за намаляване на финансовите рискове при възникване проблеми.

Други гаранционни услуги:

  • Пълно покритие на рисковете
  • Пълна гаранция за разтовареното количество (FOG)
  • Пълна гаранция за качеството при разтоварване (FOQ)
  • Интерес на продавача / Застраховка за отговорност

За да научите повече за нашата гаранция при отказ и други гаранции за търговски риск, свържете се със SGS сега.